software ontwikkelingen coördineren en initiëren

Over Farmakeur

Het bestuur van de vereniging wordt, zoals in iedere vereniging, door de Algemene Vergadering gekozen. De taken zijn naast het zorgen voor de dagelijkse gang van zaken, vooral het onderhouden van het contact met de directie van CompuGroup Medical Nederland.

Daarnaast organiseert het Bestuur de vergaderingen en heeft de website onder haar beheer. Het bestuur is ook aanspreekpunt voor leden met vragen of problemen, en voor externe organisaties zoals de KNMP en diverse clubs die zich bezighouden met automatisering in de gezondheidszorg.

Bestuursleden

Rik Muller (voorzitter)
Wibe Tijmons (penningmeester)
Hanno Maliepaard (voorzitter softwarecommissie)
Elvire ten Berge-de Ridder

Contact met Farmakeur

Bereikbaarheid secretariaat:

Maandag : van 09.00 tot 17.00 uur
Donderdag : van 09.00 tot 17.00 uur

Telefoon : 0348 432261

Email : secretariaat@farmakeur.nl

Bereikbaarheid secretariaat:
Maandag : van 09.00 tot 17.00 uur
Donderdag : van 09.00 tot 17.00 uur
Telefoon : 0348 432261
e-mail : secretariaat@farmakeur.nl
disclaimer : Klik hier
Postadres:
Postbus 576
3440 AN Woerden

Copyright © Toscani 2014 - 2022